Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

11/2018

69,727

180,604  351,859  602,190

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

11/2018

73,9 

147,4

355,5 

576,8

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

2.093.140Lượt truy cập

101Hôm nay

23 Đang truy cập

Ký hợp đồng sửa đổi bổ sung lần 3 Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Đa M’bri.

25/05/2018

Ngày 23/05/2018, tại trụ sở Công ty Mua bán điện-Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam và Công ty Mua bán điện đã ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung lần 3 Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy thủy điện Đa M’bri. Hợp đồng mua bán điện sửa đổi bổ sung lần 3 được thương thảo trên cơ sở quy định của thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014, thông tư sửa đổi bổ sung số 51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công thương và là hợp đồng với giá bán điện chính thức của Nhà máy thủy điện Đa M’bri.

IMG_0587.JPG

Theo: SHP

Tin bài khác

Xem tất cả