Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

7/2019

24,253

73,954 130,345 228,552

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

7/2019

39,339

66,657

156,797

262,975

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

2.246.004Lượt truy cập

429Hôm nay

21 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 02/2019 của Nhà máy Đa Siat

12/03/2019

Trong tháng 02/2019, sản lượng điện của nhà máy Đa Siat đạt 1,475 triệu kWh, doanh thu 4,378 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 02/2019 nhà máy đạt sản lượng 3,959 triệu kWh, doanh thu đạt 9,130 tỷ đồng.