Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

01/2018

3,762

10,742 5,262 19,766

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

01/2018

6,484

8,687

5,46

20,631

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.904.115Lượt truy cập

236Hôm nay

23 Đang truy cập

Sản lượng và Doanh thu tháng 9/2017 của Nhà máy Đa Siat

05/10/2017

 

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2016

Năm 2017

Tháng 9

Lũy kế đến tháng 9

Tháng 9

Lũy kế đến tháng 9

1

Sản lượng

Triệu Kwh

8,605

40,449

8,928

53,682

2

Doanh thu

Tỷ đồng

6,093

44,287

6,373

59,341

Tháng 9/2017, nhà máy Đa Siat sản xuất 8,928 triệu kwh, doanh thu 6,373 tỷ đồng.  Lũy kế đến tháng 9/2017 nhà máy Đa Siat sản xuất 53,682 triệu kwh.