Quan hệ cổ đông
Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

2020

61,855

183,735 188,620 434,210

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

2020

76,396

144,140

208,546

429,082

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

2.938.749Lượt truy cập

212Hôm nay

40 Đang truy cập

Thông tin giao dịch cổ phiếu SHP của người nội bộ

28/09/2016

1.Thông tin về người nội bộ thực hiện giao dịch:
- Họ tên: Nguyễn Văn Thịnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
2.Mã chứng khoán giao dịch: SHP
3.Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75.000 cổ phiếu (tỉ lệ 0,08%)
4.Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu
5.Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 275.000 cổ phiếu (tỉ lệ 0,29%)
6.Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
7.Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 8.Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 03/10/2016 đến 03/11/2016
 
Theo: SHP