Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

5/2018

17,079

48,337 53,542 118,958

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

5/2018

29,984

42,766

56,411

129,161

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.972.895Lượt truy cập

4Hôm nay

10 Đang truy cập

Ban tổng giám đốc

1. Ông Nguyễn Văn Thịnh
Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Năm sinh : 1955
Nghề nghiệp : Kỹ sư điện
Quá trình công tác :
-Từ tháng 10/1976 - 11/1981 : Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Sở Công nghiệp Sông Bé
- Năm 1981 - 1988 : Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Điện lực Đồng Nai
- Năm 1988 - 1991 : Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Điện lực Đồng Nai
- Năm 1991 - 1998 : Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Điện lực Đồng Nai
- Năm 1998 - 2007 : Trưởng phòng Quản lý xây dựng Công ty Điện lực 2

(nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam)
- Năm 2007 - nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

- Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

2. Ông Nguyễn Dũng
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh : 1957
Nghề nghiệp : Kỹ sư điện
Quá trình công tác :
- Từ ngày 01/01/1982 : Nhận công tác tại nhà máy thủy điện Đa Nhim, thực tập trưởng ca vận hành
- Từ tháng 04/1984 : Trưởng ca vận hành nhà máy thủy điện Đa Nhim
- Từ tháng 06/1991 : Phó quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Đa Nhim
- Từ tháng 11/1993 : Quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Đa Nhim
- Từ tháng 02/1998 - 06/1999 : Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật nhà máy thủy điện Đa Nhim
- Từ tháng 07/1999 : Công tác tại Ban chuẩn bị sản xuất thuộc Ban quản lý dự án thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi
- Từ tháng 07/2001 - 02/2003 : Quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi
- Từ tháng 08/2003 - 07/2004 : Công tác tại Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty Điện lực 2
- Từ tháng 07/2004 - 09/2004 : Công tác tại phòng Quản lý thủy điện - Công ty Điện lực 2
- Từ tháng 09/2004 - 05/2006 : Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
- Từ tháng 05/2006 đến nay : Phó Giám đốc - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

 

3. Ông Nguyễn Vĩnh Châu
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh : 1961
Nghề nghiệp : Kỹ sư Thủy lợi
Quá trình công tác :
- Năm 1983 - 1987 : Cán bộ giám sát thi công - Ban kiến thiết khu vực Đồng Tháp Mười - Bộ Thủy lợi
- Năm 1988 - 1992 : Thư ký dự án Tầm Phương - Ban quản lý dự án 303 - Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn
- Năm 1992 - 1998 : Cán bộ giám sát thi công - Ban quản lý dự án thủy lợi 418 - Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn
- Năm 1999 - 2004 : Cán bộ phụ trách đấu thầu, thẩm tra kỹ thuật Ban quản lý dự án Thủy lợi 419
- Năm 2005 - 03/2007 : Trưởng phòng Thẩm định - Chế độ, dự toán Ban quản lý dự án Thủy lợi 419 (Ban QLĐTXDTL 10)
- Từ tháng 04/2007 : Phó giám đốc - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

 

Tin bài khác

Xem tất cả