Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   

Lũy kế đến

8/2014

39,489   129,957  221,509

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 

Lũy kế đến

8/2014

39,101

 95,533

220,040
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

626.201Lượt truy cập

50Hôm nay

33 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 8/2014 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 8/2014, sản lượng điện của Nhà máy đạt 55,978 triệu kWh, doanh thu là 55,781 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Nhà máy đạt sản lượng 221,509 triệu kWh, doanh thu là 222,040 tỷ đồng.

Điện mặt trời sáng cả ngày lẫn đêm

Các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Karlsruhe kết hợp pin năng lượng mặt trời, pin lithium – ion, thiết bị biến tần và phần mềm thông minh thành một cơ sở lưu điện mặt trời lớn nhất nước Đức.

Giải trí

Chuột dò mìn ở châu Phi

Sử dụng chuột để phát hiện bom mìn là phương pháp được áp dụng tại châu Phi, với mục tiêu hạn chế những tác động nguy hiểm đến cuộc sống của người dân.