Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

4/2018

10,19

31,15 39,59 80,93

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

4/2018

21,136

27,866

41,101

90,103

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.956.580Lượt truy cập

508Hôm nay

2 Đang truy cập

TP. HCM: 274 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Tổng giám đốc TCT Điện lực TP. HCM (EVN HCMC), cho biết đến tại thời điểm này toàn TP đã có 274 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới với tổng công suất 3.617kWp, trong đó 245/274 khách hàng đăng ký bán lại phần điện dư cho ngành điện.

Sản lượng và doanh thu tháng 4/2018 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 4/2018, sản lượng điện của nhà máy Đa M’bri đạt 16,478 triệu kWh, doanh thu 17,121 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4/2018 nhà máy đạt sản lượng 39,59 triệu kWh doanh thu đạt 41,101 tỷ đồng.

TP. HCM tìm kiếm mô hình phát triển năng lượng thông minh

Ngày 20/4 tại TP. HCM, Trung tâm Hành động liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu vùng và đô thị (CRUS) tổ chức Tọa đàm “Năng lượng thông minh – Hướng đi nào cho TP. HCM”.

Thông tin tuyển dụng

Recruitment