Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   

Lũy kế đến

12/2014

69,818   214,592  378,459

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 

Lũy kế đến

12/2014

62,268

 157,738

376,437
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

694.201Lượt truy cập

12Hôm nay

3 Đang truy cập

10 sự kiện tiêu biểu của EVN năm 2014

Năm 2014, nỗ lực làm việc với tinh thần và khí thế lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Sau đây là 10 sự kiện tiêu biểu của EVN năm 2014.

Sản lượng và doanh thu tháng 12/2014 của Nhà máy Đa Dâng 2

Sản lượng điện của Nhà máy trong tháng 12/2014 vừa qua đạt 14,778 triệu kWh, doanh thu là 11,756 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay Nhà máy đạt sản lượng 214,592 triệu kWh, doanh thu là 157,738 tỷ đồng.

Công nghệ khí hóa than: Thêm sự lựa chọn về nguồn năng lượng

Hiện nay, than là nguồn năng lượng chính trên toàn cầu, cung cấp 1/4 tổng năng lượng sơ cấp. Hơn 40% sản lượng điện thế giới được sản xuất từ than. Để khai thác tối ưu nguồn năng lượng này, một số quốc gia đã tìm ra những phương thức đột phá để chuyển hóa than sang dạng năng lượng khí đốt.

Giải trí

Những cái nhất của Sài Gòn xưa

Trường Lê Quý Đôn được xây dựng vào năm 1874, hoàn tất năm 1877 do người Pháp quản lý. Lúc đầu trường có tên Collège Indigène (Trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang tên Jean Jacques Rousseau. Năm 1967, trường được trả cho người Việt quản lý mang tên Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Từ năm 1975 đến nay đổi tên là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.