Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
2014 69,818 214,592 378,459

Lũy kế đến

3/2015

6,423   15,100  41,600

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 
2014 62,268

157,738

376,437

Lũy kế đến

3/2015

13,217

 11,857

43,886
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

739.433Lượt truy cập

223Hôm nay

6 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 3/2015 của Nhà máy Đa Dâng 2

Sản lượng điện của nhà máy trong tháng 3/2015 vừa qua đạt 4,129 triệu kWh, doanh thu là 3,175 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối Quý 1/2015, nhà máy đạt sản lượng 15,1 triệu kWh bằng 93% so với cùng kỳ 2014 và doanh thu tính đến cuối Quý 1/2015 là 11,857 tỷ đồng bằng 96% so với cùng kỳ năm 2014.

Giải trí

Nhớ “siêu đẳng”, chàng trai Việt được sách kỷ lục Thái Lan ghi danh

Màn trình diễn khả năng nhớ “tuyệt đỉnh” đã khiến Dương Anh Vũ (27 tuổi) trở thành người nước ngoài duy nhất được vinh danh về trí nhớ trong cuốn sách Kỷ lục của Thái Lan.