Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   

Lũy kế đến

10/2014

57,126   178,307  322,380

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 

Lũy kế đến

10/2014

48,835

 128,881

320,557
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

658.727Lượt truy cập

542Hôm nay

5 Đang truy cập

Phát triển năng lượng tái tạo vùng Tây Nguyên

Công ty Giải pháp năng lượng gió HBRE (HBRE Wind Power Solution) đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Cổ phần Vận tải liên hiệp Huy Hoàng (HTL).

Sản lượng và doanh thu tháng 10/2014 của Nhà máy Đa Dâng 2

Sản lượng điện của Nhà máy trong tháng 10/2014 vừa qua đạt 24,676 triệu kWh, doanh thu là 18,778 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay Nhà máy đạt sản lượng 178,307 triệu kWh, doanh thu là 128,881 tỷ đồng.

Nhật Bản sản xuất điện năng từ mì thừa

Từ mì Udon, nhà máy Chiyoda đã giúp tạo ra 180.000 kWh điện năng mỗi năm, đủ để cung cấp năng lượng khoảng 50 hộ gia đình.

Giải trí

Thành phố dưới nước tương lai của Nhật

Các chuyên gia Nhật Bản giới thiệu kế hoạch xây dựng mô hình thành phố dưới nước, với đầy đủ các công trình xây dựng, nhà ở, hệ thống khách sạn, khu vui chơi.