Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
07/2014 30,618   105,369  165,531

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 
07/2014 34,193

 80,406

164,259
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

618.383Lượt truy cập

285Hôm nay

7 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 7/2014 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 7/2014, sản lượng điện của Nhà máy đạt 56,256 triệu kWh, doanh thu là 56,058 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Nhà máy đạt sản lượng 165,531 triệu kWh, doanh thu là 164,259 tỷ đồng.

Tạo ra điện từ 2 dòng nước chênh lệch độ mặn

Các nhà khoa học vừa cho biết, khu vực cửa sông có thể trở thành một nơi tiềm năng để khai khác năng lượng. Đây là kết quả từ nghiên cứu mới dựa trên nguyên lý áp suất thẩm thấu chậm (PRO). Trong đó, hai dòng nước có độ mặn khác nhau sẽ được sử dụng để sản xuất năng lượng.