Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
2014 69,818 214,592 378,459

2015

63,753    169,608   357,788 

7/2016

22,839 56,485 118,406

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

 7/2016

 31,593

  42,143

  121,191

 194,927

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.362.226Lượt truy cập

137Hôm nay

607 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 7/2016 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 7/2016, sản lượng điện của Nhà máy Đa M’bri đạt 53,691 triệu kWh, doanh thu 49,65 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 7/2016, nhà máy đạt sản lượng 118,406 triệu kWh, doanh thu đạt 121,191 tỷ đồng.