Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   

Lũy kế đến

9/2014

48,081   153,631  267,104

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 

Lũy kế đến

9/2014

43,854

 110,103

265,475
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

643.333Lượt truy cập

4Hôm nay

8 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 9/2014 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 9/2014, sản lượng điện của Nhà máy đạt 45,595 triệu kWh, doanh thu là 45,435 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Nhà máy đạt sản lượng 267,104 triệu kWh, doanh thu là 265,475 tỷ đồng.

Tái chế và sản xuất pin lithium-ion từ vật liệu hữu cơ

Tương lai của năng lượng tái tạo, xe điện, lưới điện thông minh và thậm chí là cả những thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả đang phụ thuộc nhiều vào khả năng lưu trữ năng lượng của pin lithium-ion.

Giải trí

Giáo dục Việt Nam cách đây hơn 100 năm

Từ lều chõng đi thi, học chữ Hán, chữ Nôm, học sinh Việt Nam đến lớp học chữ quốc ngữ, thực hành thí nghiệm...