Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
2014 69,818 214,592 378,459

Lũy kế đến

7/2015

25,681    79,315   148,843 

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 
2014 62,268

157,738

376,437

Lũy kế đến

7/2015

34,058 

 60,649 

161,020 
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

827.517Lượt truy cập

150Hôm nay

6 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 7/2015 của Nhà máy Đa M’bri

Sản lượng điện của nhà máy trong tháng 7/2015 đạt 55,039 triệu kWh, doanh thu khoảng 55,568 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 7/2015, nhà máy đạt sản lượng 148,843 triệu kWh với doanh thu 161,020 tỷ đồng.

Đi tìm nguồn năng lượng cho tương lai

Nguồn năng lượng sử dụng trong chúng ta hàng ngày phần lớn xuất phát từ các nhiên liệu như dầu, hóa thạch khác. Tuy nhiên, nhằm cải thiện được môi trường, con người bắt buộc phải tìm đến các nguồn năng lượng xanh

Giải trí

Giả thuyết về người tự bốc cháy

Lịch sử hơn 300 năm qua ghi nhận hơn 200 trường hợp con người bỗng dưng bốc cháy tới chết, không hề có dấu hiệu bị thiêu bằng một nguồn nhiệt ngoài.