Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
2014 69,818 214,592 378,459

2015

63,753    169,608   357,788 

9/2016

40,449 88,956 229,112

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

 9/2016

 44,287

  64,252

  228,191

 336,730

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.453.227Lượt truy cập

820Hôm nay

1,005 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 9/2016 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 9/2016, sản lượng điện của Nhà máy Đa M’bri đạt 54,432 triệu kWh, doanh thu 53,5 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9/2016, nhà máy đạt sản lượng 229,112 triệu kWh, doanh thu đạt 228,191 tỷ đồng.

Giải trí

5 điểm đến phía Nam cho kỳ nghỉ không tới một triệu đồng

Kê Gà cho người thích đi biển, Thác Giang Điền cho nhóm bạn tụ tập, hoặc “sa mạc” Bàu Trắng cho những ai thích cát và gió là những lựa chọn cho kỳ nghỉ cuối tuần không tới một triệu đồng.