Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
2014 69,818 214,592 378,459

2015

63,753    169,608   357,788 

4/2016

6,725 13,554 26,891

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

 4/2016

 13,824

    10,859

  30,743

 55,426

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.195.608Lượt truy cập

1266Hôm nay

116 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 4/2016 của Nhà máy Đa M’bri

Nhà máy Đa M’bri được huy động theo phương thức cung cấp điện trong mùa khô 2016 cho khu vực các tỉnh phía Nam, sản lượng điện trong tháng 4/2016 đạt 12,619 triệu kWh, doanh thu 14,7 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4/2016, nhà máy đạt sản lượng 26,891 triệu kWh, doanh thu đạt 30,743 tỷ đồng.

Giải trí

Everest không phải đỉnh núi cao nhất thế giới

Dựa theo cách đo truyền thống, với độ cao gần 9.000 m so với mực nước biển, núi Everest vẫn cao hơn những đối thủ gần nhất cả nghìn mét, vượt xa 2.600 m so với núi Chimborazo (6.248 m).