Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
2014 69,818 214,592 378,459

2015

63,753    169,608   357,788 

2016

64,004 154,27 339,546

02/2017

6,007 17,687 16,836

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

02/2017

10,936

13,756

21,125

45,817

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.642.747Lượt truy cập

820Hôm nay

1,161 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 02/2017 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 02/2017, sản lượng điện của Nhà máy Đa M’bri đạt 6,896 triệu kWh, doanh thu 9,855 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 02/2017, nhà máy đạt sản lượng 16,836 triệu kWh, doanh thu đạt 21,125 tỷ đồng.

Sớm đưa công nghệ điện rác vào cuộc sống

Sáng 18.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát công nghệ điện rác của Công ty TNHH thủy lực máy HMC tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam.