Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
07/2014 30,618   105,369  165,531

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 
07/2014 34,193

 80,406

164,259
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

614.065Lượt truy cập

208Hôm nay

6 Đang truy cập

Thị trường phát điện cạnh tranh: Bước chuyển minh bạch và hiệu quả

Thông tin minh bạch, cơ chế giá cạnh tranh, công bằng, cung cấp điện được bảo đảm là kết quả qua 2 năm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, những bước đi đầu tiên hướng đến thị trường điện cạnh tranh toàn diện trong tương lai gần.

Sản lượng và doanh thu tháng 7/2014 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 7/2014, sản lượng điện của Nhà máy đạt 56,256 triệu kWh, doanh thu là 56,058 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Nhà máy đạt sản lượng 165,531 triệu kWh, doanh thu là 164,259 tỷ đồng.

Nhật Bản hỗ trợ vốn cho dự án đốt rác phát điện tại TPHCM

Bộ Môi trường Nhật Bản đang xem xét việc hỗ trợ vốn cho các dự án đốt rác phát điện tại TPHCM. Trước mắt, Công ty Hitachi Zosen của Nhật Bản đang nghiên cứu và dự kiến sẽ triển khai xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại thành phố vào năm 2015.

Giải trí

Tiết lộ về những trận không chiến lớn nhất trong lịch sử

Không chiến đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến tranh hiện đại kể từ đầu những năm 1900 và đã tạo ra một số câu chuyện thú vị nhất trong lịch sử quân sự thế giới.