Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

4/2017

11,699 34,359 43,282 89,340

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

4/2017

22,236

27,191

53,985

103,412

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.718.344Lượt truy cập

825Hôm nay

333 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 4/2017 của Nhà máy Đa M’bri

Tháng 4/2017, nhà máy Đa M’bri sản xuất 7,091 triệu kwh, doanh thu 8,96 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 4/2017 nhà máy Đa M’bri sản xuất 43,282 kwh, bằng 160,95% cùng kỳ; doanh thu 53,895 tỷ đồng, bằng 175,6% cùng kỳ