Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri
2011 64,660  160,589   
2012 67,054  173,000   
2013  64,262   197,548   
2014 69,818 214,592 378,459

Lũy kế đến

6/2015

16,487    58,285   93,804 

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 

2011

 47,982  107,459   

2012

58,188 118,972   
2013 59,311

  134,784   

 
2014 62,268

157,738

376,437

Lũy kế đến

6/2015

28,720 

 46,304 

105,452 
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

804.846Lượt truy cập

343Hôm nay

15 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 6/2015 của Nhà máy Đa M’bri

So mùa mưa năm nay về muộn 1 tháng so với năm 2014, sản lượng trong tháng 6/2015 của nhà máy đạt 25,162 triệu kWh, doanh thu đạt 29,692 tỷ đồng. Lũy kế sản lượng đến cuốn quý 2/2015 của nhà máy là 93,804 triệu kWh, bằng 85,8 % so với cùng kỳ năm 2014 và doanh thu là 105,452 tỷ đồng, bằng 97,5 % so với cùng kỳ năm 2014.

Tăng cường hợp tác về năng lượng sạch giữa Việt Nam – Hoa Kỳ

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Ý định thư về hợp tác phát triển năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam.

Giải trí

Phát hiện bản kinh Koran có thể là cổ nhất thế giới

Những mảnh da dê hoặc cừu rời rạc, ẩn mình trong một thư viện Anh gần một thế kỷ qua, vừa được phát hiện là có nguồn gốc cực kỳ xưa cũ, có thể từ thuở khai sinh của đạo Hồi và do một người quen biết với Nhà tiên tri viết ra.