Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2 Đa M’bri
2011 64,660 160,589   
2012 67,054 173,000   
2013 64,262  197,548   

               DOANH THU CÁC NĂM

Năm  Nhà máy (tỷ đồng)
 Đa Siat   Đa Dâng 2   Đa M'bri 
 2011   47,982  107,459   
 2012  58,188 118,972   
 2013  59,311

    134,784     

 
Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

565.362Lượt truy cập

291Hôm nay

1 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 3/2014 của Nhà máy Đa M’bri

Sản lượng tháng 3/2014 của NM là 7,339 triệu kWh, doanh thu 7,313 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Nhà máy đạt sản lượng 38,397 triệu kWh, doanh thu là 37,571 tỷ đồng.

Tạo ra nguồn điện bằng sự di chuyển của các luồng xe

Sự di chuyển của các luồng xe trên những đoạn đường được thiết kế đặc biệt cũng có thể tạo ra lượng điện đủ để thắp sáng và sưởi ấm cho nhiều hộ gia đình ở Anh.

Giải trí

Một triển lãm đặc biệt về Việt Nam những năm 1940-1980 ở Mỹ

Những bức ảnh dưới đây chụp chân dung, phong cảnh, kỷ vật... ở Việt Nam những năm 1940-1980. Một nhiếp ảnh gia gốc Việt đã sưu tập các bức ảnh này trong nhiều năm tại các cửa hàng đồ cổ và tự hỏi, tại sao lại có nhiều bức ảnh bị lãng quên đến vậy?