Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

Đến T8/2017

44,754 132,566 236,99 414,31

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

Đến T8/2017

52,968

96,9

214,833

364,701

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.823.038Lượt truy cập

241Hôm nay

31 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 8/2017 của Nhà máy Đa M’bri

Tháng 8/2017, nhà máy Đa M’bri sản xuất 52,275 triệu kwh, doanh thu 45,398 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 8/2017 nhà máy Đa M’bri sản xuất 236,99 triệu kwh, bằng 135,67% cùng kỳ; doanh thu 214,833 tỷ đồng, bằng 122,98% cùng kỳ.

“Tiếp sức” nhà đầu tư đổ vốn làm điện mặt trời

Việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành giá điện mặt trời bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 9,35 UScent/kWh, cao hơn đáng kể so với giá bán lẻ điện bình quân của EVN là 7,3 UScent/kWh, sẽ “tiếp sức” nhà đầu tư đổ vốn làm điện mặt trời.