Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

5/2018

17,079

48,337 53,542 118,958

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

5/2018

29,984

42,766

56,411

129,161

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.972.894Lượt truy cập

3Hôm nay

8 Đang truy cập

Vận hành thị trường điện gắn với đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống

Các tháng 5 - 6 là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về mặt cung cấp điện của cả nước (nhu cầu/phụ tải của hệ thống có thể đạt bình quân tới 650 triệu kWh điện 1 ngày, công suất lớn nhất toàn hệ thống có thể lên tới 34.300 MW).

Sản lượng và doanh thu tháng 5/2018 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 5/2018, nhà máy Đa M’bri tham gia gián tiếp thị trượng điện từ ngày 01/5 đến ngày 23/5, việc sản xuất điện theo huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thồng Điện Quốc gia. Sản lượng điện của nhà máy Đa M’bri đạt 13,952 triệu kWh, doanh thu 15.31 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5/2018 nhà máy đạt sản lượng 53,542 triệu kWh , doanh thu đạt 56,411 tỷ đồng.

Khởi công Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

Dự án điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam - dự án điện mặt trời có quy mô lớn nhất (tính đến nay) tại Việt Nam đã được khởi công vào sáng nay (8/6) tại Ninh Thuận.

Giải trí

Nhiều cách làm hay để tiết kiệm điện

iết kiệm điện là chủ trương lớn được cả nước hưởng ứng với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường. Riêng đối với các đơn vị sản xuất, tiết kiệm điện còn là cách giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Thông tin tuyển dụng

Recruitment