Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

Đến T10/2017

62,377

183,585 348,878 594,840

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

Đến T10/2017

64,931

133,874

323,953

522,758

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

1.853.668Lượt truy cập

114Hôm nay

75 Đang truy cập

EVNCPC khánh thành trạm sạc điện cho xe năng lượng mặt trời đầu tiên ở Việt Nam

Sáng ngày 20/11/2017, tại Nhà điều hành 78A Duy Tân, Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức khánh thành hệ thống năng lượng mặt trời áp mái nối lưới tòa nhà EVNCPC và đưa vào sử dụng xe ô tô điện, trạm sạc nhanh đầu tiên tại Việt Nam.

Sản lượng và doanh thu tháng 10/2017 của Nhà máy Đa M’bri

Tháng 10/2017, nhà máy Đa M’bri sản xuất 56,622 triệu kwh, doanh thu 57,6 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 10/2017 nhà máy Đa M’bri sản xuất 348,878 triệu kwh, doanh thu 323,953 tỷ đồng.

Chất thải từ người là năng lượng tương lai?

Hành tinh của chúng ta gặp một vấn đề. Con người, như tất cả các sinh vật sống khác, thải ra rất nhiều những chất thải không dễ chịu gì cho lắm: dưới dạng nước tiểu và phân.