Quan hệ cổ đông
Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

2020

61,855

183,735 188,620 434,210

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

2020

76,396

144,140

208,546

429,082

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

2.938.771Lượt truy cập

234Hôm nay

41 Đang truy cập

Quan hệ cổ đông

Suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty Thủy điện Miền Nam chủ trương tập trung nhân lực trong công tác quản lý bằng cách thiết lập bộ máy điều hành tốt nhất nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty, xây dựng niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư. Để thực hiện điều này, chính sách điều hành Công ty  luôn theo những điểm cơ bản sau :

1.  Bộ máy điều hành Công ty cam kết tạo giá trị gia tăng cho lĩnh vực hoạt động của Công ty trong dài hạn, bằng việc quản lý một cách thận trọng, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo hiệu quả cao nhất, đạt được lợi ích tối đa cho cổ đông và sự phát triển không ngừng cho Công ty ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai

2.  Quyền lợi của tất cả các cổ đông, các nhà đầu tư được đều được quan tâm như nhau. Tất cả các hoạt động được triển khai một cách minh bạch và công khai cho việc giám sát, với sự cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chuẩn xác cho cổ đông và các bên có liên quan. Công ty tạo cơ hội cho cổ đông có quyền như nhau trong việc giám sát hoạt động Công ty, đưa ra các đề xuất cũng như góp ý để Công ty ngày càng hoàn thiện trong công tác quản lý.

3.  Các hoạt động kinh doanh luôn tính đến các rủi ro với mức kiểm soát rủi ro phù hợp và hạn chế sự rủi ro đến mức thấp nhất.

4. Luôn đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

 

(Theo SHP )