Giới thiệu

Hội đồng quản trị

DANH SÁCH HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 

1. Ông Đoàn Đức Hưng

 

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh : 1968

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 11/1991 đến 03/1996: Cán bộ kỹ thuật; Tổ trưởng Công đoàn chi nhánh Điện Bến Lức; Sở Điện Lực tỉnh Long An.

 

- Từ 04/1996 đến 12/1997: Trưởng phòng HC-TC-LĐ; Bí thư đoàn cơ sở Điện Lực Long An; UVBCH Đoàn khối CNVC tỉnh Long An.

 

- Từ 01/1998 đến 10/2000: Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc; Chủ tịch công đoàn Điện lực Long An; UVBCH Công Đoàn Công ty Điện Lực 2.

 

- Từ 11/2000 đến 04/2010: Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.

 

Từ 05/2010 đến 04/2015: Bí thư Đảng ủy; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.
+ Từ 05/2015 đến 06/2017: UVBCH Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An; Phó Bí thư chi bộ; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.
+ Từ 07/2017 đến 12/2019: UVBCH Đảng bộ EVNSPC; Bí thư chi bộ; Trưởng ban KD EVNSPC; UVBCH Công đoàn EVNSPC; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Điện Miền Nam (nhiệm kỳ 2017 -2022).
+ Từ 01/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam 
+ Từ 01/2020 đến nay: Chủ tịch Hội Điện lực Miền Nam.
+ Từ 15/06/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (nhiệm kỳ 2022 – 2027)

 

- Từ 05/2010 đến 04/2015: Bí thư Đảng ủy; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.

 

- Từ 05/2015 đến 06/2017: UVBCH Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An; Phó Bí thư chi bộ; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.

 

- Từ 07/2017 đến 12/2019: UVBCH Đảng bộ EVNSPC; Bí thư chi bộ; Trưởng ban KD EVNSPC; UVBCH Công đoàn EVNSPC; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Điện Miền Nam (nhiệm kỳ 2017 -2022).

 

- Từ 01/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam .

 

- Từ 01/2020 đến nay: Chủ tịch Hội Điện lực Miền Nam.

 

- Từ 15/06/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

 

 

 

2. Ông Nguyễn Văn Danh

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1976

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh Ngoại thương, Cử nhân Kế toán.

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 03/2003 đến 10/2014: Chuyên viên Ban TCKT – Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ 11/2014 đến 05/2017: Phó Trưởng ban kiểm soát nội bộ - Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam; Kiểm soát viên tại CTCP Thủy Điện Miền Trung (từ năm 2016).

 

- Từ 05/2017 đến nay: Phó Ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính – EVNSPC.

 

- Từ 12/2017 đến 10/2018: Chủ tịch HĐQT – CTCP Thiết bị điện VINASINO.

 

- Từ 06/2017 đến 06/2019: Thành viên HĐQT – CTCP Thủy Điện Miền Nam.

 

- Từ 06/2017 đến nay: Thành viên HĐQT – CTCP Thủy Điện Miền Trung.

 

- Từ 15/06/2022 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

 

 

3. Ông Nguyễn Trọng Tam

 

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

 

Năm sinh: 1982

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 03/07/2006 đến 04/2013: Trưởng ca vận hành nhà máy điện thủy điện Thác Mơ thuộc Công ty CP Thủy Điện Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

 

- Từ 05/2013 đến 09/2015: Tổ trưởng Tổ thị trường điện thuộc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

 

- Từ 10/2015 đến 12/2015: Nhân viên Trung tâm chăm sóc khách hàng – Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ 01/2016 đến nay: Chuyên viên Ban Kỹ Thuật - Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ 15/06/2022 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

 

 

4. Ông Nguyễn Văn Thịnh

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1955

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 1991 - 1998: Trưởng phòng KHKT Công ty Điện lực Đồng Nai.

 

- 1998 - 2007: Trưởng phòng Quản lý Xây dựng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam).

 

- 2007 - 30/6/2018: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

 

 

5. Ông Lê Tuấn Hải

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1970

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 02/1996 đến tháng 06/2001: Trưởng nhóm relay- tự động ; Nhà máy thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 07/2001 đến tháng 09/2003: Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2004: Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước

 

- Từ tháng 06/2004 đến tháng 03/2006 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 04/2006 đến tháng 12/2007 : Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2008 : Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

 

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2011 : Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

 

- Từ ngày 16/03/2012 đến ngày 01/11/2012 : Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi.

 

- Từ tháng 11/2012 đến ngày 01/02/2013: Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 

- Từ ngày 01/02/2013 đến ngày 02/07/2013: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 

- Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 01/11/2013 : Phó Tổng đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha

 

- Từ ngày 01/11/2013 đến ngày 28/09/2015 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim quy mô 80MW. Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha.

 

- Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 19/01/2016 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi

 

- Từ ngày 01/03/2006 đến nay: Giám đốc kỹ thuật ngành điện – Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE)