Thông tin SHP

Phó Thủ Tướng VŨ ĐỨC ĐAM: Phát triển bền vững trở thành xu thế tất yếu

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF 2021) và Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 2021) được tổ chức sáng 9/12 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững...

xem chi tiết xem chi tiết