• Công Ty Cổ Phần
  Thuỷ Điện Miền Nam

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

 • Đảm bảo điện
  cho phát triển kinh tế xã hội

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

 • Tận tâm
  phục vụ khách hàng

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN SHP

27,1
0,2 (0,74%)
Khối lượng: 16.300

253,950 / 316,357
triệu kWh / tỷ đồng


TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN & DOANH THU LŨY KẾ ĐẾN 06/2022
XEM SẢN LƯỢNG & DOANH THU CÁC NĂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

121,389
Hôm nay: 144
Đang truy cập: 10