Thông tin chuyên ngành

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

  • 10:33 - 16/03/2021
  • 1469

 

Nhằm biểu dương và nhân rộng các nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách pháp luật trong điều kiện cả nước đang vừa tập trung khôi phục nền kinh tế trong mùa dịch bệnh COVID-19, chiều ngày 09/03/2021 Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước năm 2019.

 

Theo đó, Công ty Điện lực Sóc Trăng vinh dự là một trong 06 doanh nghiệp tiêu biểu được nhận Giấy khen “Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật Thuế năm 2019” của Tổng Cục thuế. Để đạt được thành tích trên, thời gian qua  Công ty Điện lực Sóc Trăng luôn thực hiện tốt các chính sách và pháp luật thuế, đóng góp cho ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời, riêng trong năm 2019 Công ty Điện lực Sóc Trăng đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 48 tỷ đồng. Sự công nhận này đã khẳng định những cam kết của Công ty trong việc lãnh đạo có đạo đức, tuân thủ nghiêm ngặt quy định và cam kết kinh doanh chuẩn mực.

 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cũng thông tin thêm, do tác động của dịch Covid-19, gây khó khăn cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Cục Thuế cùng với các ngành, các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh doanh, triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung; tận tình hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh trong chính sách về thuế.

 

 

Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước do Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng tổ chức đã góp phần khích lệ, động viên cho tập thể Công ty Điện lực Sóc Trăng nỗ lực hơn nữa trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách Nhà nước trong thời gian tới./.

Bài viết liên quan