Thông tin SHP

Chính sách chất lượng

  • 21:41 - 11/12/2021
  • 926

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN NAM SHP

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

"Năng lượng của trách nhiệm"

 

Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Nam cam kết thực hiện

 

1. Là nhà đầu tư phát triển năng lượng xanh và có trách nhiệm với cộng đồng.

 

2. Năng lực sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, thoả mãn nhu cầu mong đợi của cổ đông và các bên liên quan.

 

3. Tạo môi trường làm việc năng động, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động.

 

Tổng Giám đốc Công ty cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để xây dựng và cải tiến liên tực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Chính sách chất lượng này được phổ biến đến toàn thể người lao động trong Công ty để tất cả mọi người đều thấu hiểu.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC           

 

Đã ký                 

 

Nguyễn Văn Thịnh        

Bài viết liên quan