Quan hệ cổ đông

SHP CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 13 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp

SHP CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 13 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp

xem chi tiết xem chi tiết

SHP thông báo chi trả cổ tức đợt 1 của năm 2021

SHP thông báo chi trả cổ tức đợt 1 của năm 2021

xem chi tiết xem chi tiết

BB hop BKS về việc bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027) của Công ty CP Thủy Điện Miền Nam

BB hop BKS về việc bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027) của Công ty CP Thủy Điện Miền Nam

xem chi tiết xem chi tiết

NQ HĐQT kỳ họp lần 1 về bầu chủ tịch HĐQT, thay đổi người đại diện pháp luật và chốt danh sách chi cổ tức đợt 1 của năm 2021

NQ HĐQT kỳ họp lần 1 về bầu chủ tịch HĐQT, thay đổi người đại diện pháp luật và chốt danh sách chi cổ tức đợt 1 của năm 2021

xem chi tiết xem chi tiết

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

xem chi tiết xem chi tiết

SHP CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

SHP CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

xem chi tiết xem chi tiết