• Công Ty Cổ Phần
  Thuỷ Điện Miền Nam

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

 • Đảm bảo điện
  cho phát triển kinh tế xã hội

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

 • Tận tâm
  phục vụ khách hàng

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN SHP

26.80
-0.25  (-0.93 %)
Khối lượng: 14,000

49,723 / 63,346
triệu kWh / tỷ đồng


TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN & DOANH THU LŨY KẾ ĐẾN 02/2023
XEM SẢN LƯỢNG & DOANH THU CÁC NĂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

474,342
Hôm nay: 677
Đang truy cập: 19